Poštivanjem raznolikosti stvaramo uvjete za bolji život u Hrvatskoj

svibanj 2023

Poštivanjem raznolikosti stvaramo uvjete za bolji život u Hrvatskoj

Tijekom mjeseca svibnja, diljem Europske unije obilježava se Europski mjesec raznolikosti. Prilika je to kompanijama i pojedincima da osvijeste važnost jednakih mogućnosti, raznolikosti, uključivosti i nediskriminacije na radnim mjestima i u društvu. 

Svoju ulogu u prihvaćanju obveze razvijanja organizacijske kulture u kojoj se poštuju i uvažavaju različitosti i promicanje ove važne teme i u zajednici, prepoznaje i naša banka. Krajem 2022. potpisali smo Povelju o raznolikosti i postali dio globalne inicijative usmjerene na stvaranje boljeg, pravednijeg i ravnopravnijeg društva, što je kontinuirani izazov, ali i prilika da primjerom potaknemo i druge na osviještenost o raznolikosti i nediskriminaciji. 

Kao društveno odgovorna Banka koja kontinuirano promiče i podupire koncept raznolikosti i uključivanje najosjetljivijih skupina u društvo, sudjelovali smo u prosincu 2022. na interaktivnim kuharskim radionicama „Kuhajmo i kušajmo“ u organizaciji Udruge nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja (UNUO). Bila je to izvrsna prilika da u neformalnom druženju s osobama s invaliditetom osvijestimo prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom životu i načinima njihove integracije u zajednicu. 

Suradnja s UNUO-m uključivala je i suradnju iz listopada 2022. kada smo podržali njihovo prvo gastro natjecanje „Amorova žlica“, organizirano za osobe s invaliditetom na kojem su predstavili svoje kulinarske vještine, a sve u cilju potpore njihovoj samostalnosti, prihvaćanju u društvu i inkluziji na tržište rada. 

Da su raznolikost i jednakost dio naše korporativne kulture te jedna od ključnih stavki o kojima HPB Grupa sustavno i strateški brine, potvrđuju i aktivno praćenje dobne strukture zaposlenika (prosječna dob djelatnika je 43 godine) te udjela spolova (žene ukupno 74 % i žene na rukovodećim pozicijama  64 %). Produktivnosti i angažiranosti zaposlenika pristupili smo i kroz optimalnu ravnotežu privatnog i poslovnog života.

Ovisno o naravi posla, omogućena je fleksibilnost organizacije rada, na primjer klizno radno vrijeme i tzv. „skraćeni petak“. Tijekom pandemije virusa Covid-19 velika većina zaposlenika, čija je priroda posla to omogućavala, radila je od kuće. Iznimno nam je važno podržavati zaposlenike koji su roditelji i/ili skrbnici te su mnogi benefiti Banke orijentirani upravo na njih: naknadom za rođenje djeteta, subvencijom dječjih vrtića, slobodnim danima za prvi dan vrtića i škole djeteta i dr.

Dio smo najveće poslovne mreže s ponudom bankarskih usluga klijentima i u najmanjim i najudaljenijim mjestima u Hrvatskoj, čime se stvara jednaka dostupnost i pristup financijskim proizvodima svim našim klijentima. Jednako tako, prilagođavamo poslovanje specifičnim potrebama klijenata te smo omogućili adekvatan pristup našim poslovnim prostorijama osobama s invaliditetom na mjestima gdje god je to bilo moguće. Kontinuirano razvijamo digitalne usluge kako bismo klijentima osigurali učinkovitost i jednostavnost pri upravljanju financijama u svakom trenutku. 

Nudimo proizvode za široki spektar klijenata, uvažavajući pritom raznolikosti: rodnu - krediti za žene poduzetnice i generacijsku - proizvodi prilagođeni mlađoj i starijoj populaciji, a kreditnim linijama s drugim domaćim i međunarodnim institucijama pružamo podršku različitim skupinama poduzetnika i na taj način potičemo gospodarski napredak te zapošljavanje stanovništva na razini čitave države. 

Svjesni da uzajamno uvažavanje i poštivanje različitosti kreće od pojedinca, u HPB Grupi korporativnom kulturom potičemo i očekujemo od svih zaposlenika i dionika međusobno prihvaćanje, a kulturu uključivosti prepoznajemo kao snagu našeg poslovanja i preduvjet poslovnih uspjeha u stvaranju uvjeta za bolji život u Hrvatskoj.