Stvaramo snažniju organizacijsku vitalnost

ožujak 2022

Stvaramo snažniju organizacijsku vitalnost

Povedeno istraživanje organizacijske vitalnosti, u kojem je sudjelovalo gotovo 90 posto zaposlenika, imalo je za cilj utvrditi postojeće stanje organizacijske klime, kulture i angažiranosti u HPB Grupi kako bismo mogli definirati područja i mjere za unaprjeđenja.

Mjerili smo različite aspekte organizacijskog funkcioniranja, kao što su percepcija radne okoline, stav prema radu ili prema sustavim upravljanja, a kao rezultat saznali smo na što u HPB Grupi možemo biti ponosni te kako se postaviti u rješavanju izazova.

Ukupni indeks organizacijske vitalnosti u HPB-u je pozitivan

„Kao organizacija moramo biti svjesni svojih jakih i slabih strana kako bismo mogli ići naprijed“, istaknuo je Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a tijekom prezentacije rezultata istraživanja održane online na HPB live eventu. Rezultati su pokazali da je ukupni indeks organizacijske vitalnosti u HPB Grupi  pozitivan i bolji u odnosu na druge organizacije.

Prema istraživanju, glavne snage HPB Grupe su radna motivacija, osnaženost i angažiranost te odnos s neposrednim rukovoditeljem. Prema tome, u odnosu na druge organizacije zadovoljniji smo vođenjem na razini organizacijske jedinice, razinom informiranosti i sudjelovanjem u donošenju odluka te smo više motivirani, radno angažirani i psihološki osnaženi.

Manje smo zadovoljni kriterijima za nagrađivanje i napredovanje, stručnim usavršavanjem i manje smo uvjereni u uspješnost naše organizacije u odnosu na druge.


Mjere za stvaranje snažnije organizacijske vitalnosti

Izrađeni su akcijski planovi koji će adresirati izazove proizašle iz istraživanja. Rukovoditelji su u suradnji sa zaposlenicima izradili 22 akcijska plana za svoje organizacijske jedinice koji uključuju ukupno 152 mjere za unaprjeđenje, usmjerene na nekoliko glavnih područja:

  • 45% mjera uključuju unaprjeđenja na području interne komunikacije 
  • 40% mjera odnosi se na edukacije, unaprjeđenje procesa razvoja karijere i razvoja zaposlenika s najvećim potencijalom
  • 20% mjera vezane su za područje nagrađivanja i upravljanja radnim učinkom
  • 15% mjera pokrivaju unaprjeđenja procesa rada, kadrovske promjene i reorganizaciju
  • 10% mjera uključuju provođenje 1 na 1 razgovora sa zaposlenicima
  • 5% mjera odnosi se na unaprjeđenja na području opreme i radnih uvjeta

Povrh mjera za unaprjeđenja proizašlih iz organizacijskih jedinica, Ured za upravljanje ljudskim resursom je pripremio 14 globalnih mjera povezanih s ključnim HR procesima – napredovanje, nagrađivanje i stručno usavršavanje.

Imamo formulu za zajednički uspjeh

Navedene aktivnosti dio su kontinuiranog procesa kojim u HPB-u upravljamo organizacijskoj klimom, kulturom i angažiranošću. Projekt organizacijske vitalnosti (ORVI) uključuje ponavljajuće dvogodišnje cikluse mjerenja organizacijske vitalnosti, kreiranja i provođenja akcijskih planova za unaprjeđenja te ponovljenih mjerenja radi praćenja njihovog efekta. Navedene mjere i akcijske planove aktivno provodimo te vjerujemo da će se pozitivno odraziti na zadovoljstvo zaposlenika i uspješnost Grupe. Postavili smo si izazovne ciljeve, no dokazali smo da kao organizacija imamo sve što je potrebno da nas dovede do očekivanog rezultata - ljude koji su ustrajni, odlučni i energični, spremni na kontinuirani razvoj i pronalaženje uvijek novih rješenja, i najvažnije - kojima je stalo do zajedničkog uspjeha organizacije.