Ulaganjem u zaposlenike do izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima

lipanj 2023

Ulaganjem u zaposlenike do izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima

HPB-u dodijeljen certifikat Employer Partner kojim se potvrđuje najviša kvaliteta poslodavca

Priznanje za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima, dodijeljeno je HPB-u svrstavajući je sada već sedmu godinu za redom, među najprestižnije poslodavce na domaćem tržištu. Certifikatom Employer Partner, prakse poslodavaca u Hrvatskoj, uspoređuju se s globalnim trendovima i kroz detaljnu procjenu nepristranih HR stručnjaka, ocjenjuje se kvaliteta poslodavca u odnosu na najviše standarde. HPB se u benchmark analizi posebno istaknula u kategoriji upravljanja angažmanom i zadovoljstvom zaposlenika, a najviše ocjene dobila je u procesima privlačenja i zaposlenja novih zaposlenika.

Tijekom 2022. napravljena su velika ulaganja u razvoj i edukaciju zaposlenika, kao i u povećanje razine materijalnih prava zaposlenika potpisivanjem Kolektivnog ugovora. U odnosu na prosječnih 34 sati edukacije godišnje po zaposleniku, HPB je svojim zaposlenicima omogućila čak dva tjedna educiranja, točnije 83 sata edukacije po zaposleniku. Ovakav organizacijski iskorak omogućen je i uvođenjem programa internog prijenosa znanja, tzv. rasadnicima znanja (Podatkovni rasadnik, Prvi put rukovoditelj rasadnik, i sl.), kontinuiranim organiziranjem i slanjem zaposlenika na stručne i soft skills edukacije predviđene godišnjim planom educiranja te implementacijom online platformi za učenje, čime je pohađanje željenih edukacija postalo dostupnije većem broju naših zaposlenika.

„Naša banka temelji se na stručnom znanju, predanosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. Iz tih razloga, ulaganjem i održavanjem najvišeg standarda u procesima razvoja i uvođenja u posao, možemo ostvariti svoju viziju da na najbolji način brinemo o klijentima, dioničarima i zajednici“ – rekla je Ana Đidara, direktorica Ureda za upravljanje ljudskim potencijalima.

Uz ulaganja u zaposlenike, Banka je u prethodnoj godini napravila tehnološki iskorak implementacijom  HR aplikacije, kojom je omogućeno informatičko povezivanje svih podfunkcija HR-a. Na uvođenju aplikacije vrijedno su radili kolege iz Ureda za organizaciju i upravljanje projektima, Sektora informatike, Ureda za upravljanje ljudskim potencijalima, Sektora upravljanja financijama i Ureda za nabavu i upravljanje imovinom, zajedno s konzultantima dobavljača aplikacije. HR aplikacija je u potpunosti implementirana te se svi njeni moduli koriste u radu, kako je ranije i predviđeno projektom.

U Banci se na godišnjoj razini  provodi sveobuhvatno istraživanje organizacijske vitalnosti.  U 2022. svoje mišljenje anonimno je  izrazilo 79 % naših zaposlenika, čiji su odgovori predstavljeni i s time u vezi su definirane mjere za unapređenja u onim područjima u kojima je identificirana potreba za promjenama.

U procesu recertifikacije, konzultanti Selectia posebno su istaknuli posvećenost unapređenju organizacijske klime, kulture i angažiranosti, koju Banka kontinuirano postiže iznimnim praćenjem postavljenih akcijskih planova te vrlo visoku razinu praćenja i izvještavanja o relevantnim HR KPI ciljevima temeljem kojih Uprava Banke, management te Ured za upravljanje ljudskim potencijalima donose relevantne odluke. Detaljno razrađen i strukturiran plan employer branding aktivnosti, kvalitetno osmišljeni programi internog prijenosa znanja i individualan pristup u kreiranju razvojnih planova za nove zaposlenike, izdvojili su Hrvatsku poštansku banku kao vrhunskog poslodavca i u 2023. godini.