Virtualni dan u HPB-u

srpanj 2021

Virtualni dan u HPB-u

Virtualni dan u HPB-u

U srijedu, 30. lipnja održali smo prvi Virtualni dan HPB-a tijekom kojeg su nam se na virtualnom posjetu pridružili studenti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu (FOI).

Nakon što su na Kavici s FOI alumnijima studenti imali priliku naučiti kako se bolje pripremiti za posao budućnosti u svijetu poslovne analize, a na radionici „Digitalna transformacija mobilnog bankarstva kroz percepciju Y i Z generacije“ pokazati kako vide našu mobilnu aplikaciju u budućnosti, sada su iz prve ruke čuli kako izgleda jedan radni dan ekonomista i IT-evca u Banci.Naši kolege iz IT-a: Anita Olšak, Ivan Kušanić, Danijel Dvorščak, Sara Katulić Kralj iz Rizika, Petra Čubelić iz Direktnih kanala, Nikolina Mlinarić iz Retaila i Anita Kesić iz SME-a, predstavili su svoju poslovnu domenu i opisali kako svakodnevno rješavaju izazovne bankarske zadatke. Studente je zanimalo kako razvijati karijeru u banci, ali i što su konkretni zadaci koje naši kolege rješavaju tijekom radnog dana.

Hvala svima na sudjelovanju i iščekujemo nove prilike za širenje znanja i pozitivne slike o HPB-u.